BnssEventsInformatiesContact  
 
 

Algemene informatie

De informatie die op deze website wordt verstrekt, betreft algemene, niet patiënt-specifieke informatie. Deze informatie is bedoeld om verduidelijkend en richtinggevend te zijn, maar vervangt geenszins het rechtstreekse contact met uw neurochirurg.

Zoals er verschillende wegen naar Rome zijn, Uw chirurg kan uit verschillende operatieve technieken kiezen om eenzelfde doel te bereiken. Zo bestaan er verschillende arthrodese-technieken, maar ook de chirurgische toegang naar de problematische zone kan verschillen. De chirurg kan daarbij bovendien gebruik maken van open technieken of zogenaamde ‘minimaal invasieve technieken’. Uw neurochirurg zal de techniek kiezen waarvan hij meent dat deze best het beoogde doel dient en waarmee hij goed vertrouwd is. Overigens zijn er op enkele uitzonderingen na geen studies die de superioriteit van een techniek ten opzichte van andere eenduidig aantonen. Een grondig gesprek  met uw neurochirurg omtrent aard, doel en risico’s van een specifieke ingreep wordt daarom warm aanbevolen. 
  www.bigben.be